Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 325 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 1,41 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 8 zestawów solarnych:

 • Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 3,1 kW108 szt.
 • Typ 2 – montaż kolektorów na gruncie(2 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 3,1 kW23 szt.
 • Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 4,67 kW114 szt.
 • Typ 4 – montaż kolektorów na gruncie (3 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 4,67 kW25 szt.
 • Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 6,23 kW38 szt.
 • Typ 6 – montaż kolektorów na gruncie (4 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 6,23 kW9 szt.
 • Typ 7 – montaż kolektorów na obiekcie (5 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 7,79 kW5 szt.
 • Typ 8 – montaż kolektorów na gruncie (5 szt. Kolektorów, zbiornik 200 l).
  Moc zainstalowana kolektorów przy G = 1000 W/m2 oraz dT = 30 k: 7,79 kW3 szt.