Ankieta

Ankieta dotycząca udziału w projekcie

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z uczestnictwa gminy w projekcie?

2. Czy popiera Pan/Pani wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminie?

3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z obecności kolektorów w swoim gospodarstwie?

4. Czy w wyniku realizacji projektu zmniejszyły się Pana/Pani koszty użytkowania energii?

5. Jaki jest najważniejszy efekt osiągnięty przez zrealizowany projekt?

6. Czy realizacja takich projektów w przyszłości poprawi standard życia w regionie?

7. Czy powinno się kontynuować realizację takich projektów jak ten zrealizowany w gminie w innych regionach Polski?

Zobacz wyniki